Bygdebladet til påske

Hei alle sammen! Det planlegges med utgivelse av bygdebladet til påske. Sendt artikler til: bygdekontakten@outlook.com og kopi til vid-meld@online.no. Frist 30.mars.

Olsokgudstjeneste på Kvam gamle kirkegård

Årets olsokgudstjeneste blir holdt på Kvam gamle kirkested søndag 01.08 kl 13.

Parkering ved Kvam kirke eller ved Kvam vestre for de som trenger at det blir kortest mulig å gå. Musikklaget Liv stiller med musikere og saniteten spanderer kirkekaffe. Ta med stol og kopp. Velkommen!

 

Hilsen Kvam menighetsråd.

Les mer

Til alle pensjonister i Kvam og Følling

Statsforvaltningen yter penger/ tilskudd til trivselstiltak for eldre/ enslige etter denne koronatida. Mange av oss er både klar og lei av å ha hatt begrensa kontakt og omgang m.v Det har allerede vært 2 koronatilstelninger for folk i bygda. Det ene i Heggdalsgården, og det andre ved småbåthavna i Kvam. Det siste vart ordna av … Les mer

Bygdebladet kommer etter påske

Etter at kopiering av bygdebladet var godt i gang gikk vi tom for en fargetoner. Leverandør på Steinkjer var også tom og kunne ikke skaffe ny før etter påske. Dermed må vi vente med utgivelsen til rundt 10.april. Bygdelaget beklager.

Skolestartergudstjeneste i Kvam kirke søndag 21.juni

Fra vår prest Anne Beate har vi fått denne invitasjonen:   Kjenner du en som skal starte på skolen til høsten? Søndag er 6-åringene og deres familier invitert til skolestartergudstjeneste i Kvam kirke kl 11. 6-åringene samles i 10-tiden for en samling i forkant, mens vi fortsetter med en kort gudstjeneste tilrettelagt for barn i … Les mer