Kommunevalget 2023

Valgdagen 11.9 nærmer seg. Å få gå inn i et valglokale og avgi sin stemme til det partiet og kandidatene en selv har størst tro på og tillit til, er ingen selvfølgelighet. Vi er heldige som bor i et demokratisk samfunn, hvor alle over 18 år har muligheten til å avgi sin stemme.
Vi må verne om demokratiet – bruk stemmeretten!
Fra Følling, Øvre Kvam og Kvam har 8 personer takket ja til å stå på liste. Er det viktig for dere å ha sambygdninger inn i kommunestyret, er det mulig gi en «slenger», selv om dere ikke stemmer samme parti.

Les mer