Allehelgensgudstjeneste

Søndag 06.11 kl 18.00 er det allehelgensgudstjeneste i Kvam kirke. Denne gudstjenesten går på rundgang mellom Stod, Følling og Kvam.   Kirka vil være åpen fra kl 16.00. Kirkekaffe serveres fra kl 16.30. Velkommen. Kvam menighetsråd.    

Nærmiljøet mitt – stem stem

  Stem på Midterfjellet ski og turområde, Semsmyra stadion og Midterfjellet Følling! Du kan stemme 1 gang pr dag, og konkurransen er åpen kun frem til 19.oktober! https://nte.no/naermiljoet-mitt/ Stem hver dag i 5 dager, så kan vi kanskje skaffe midler til oppgradering av 2 steder som er mye brukt, sommer som vinter, av både bygdefolket … Les mer

Bygdebladet til påske

Hei alle sammen! Det planlegges med utgivelse av bygdebladet til påske. Sendt artikler til: bygdekontakten@outlook.com og kopi til vid-meld@online.no. Frist 30.mars.

Olsokgudstjeneste på Kvam gamle kirkegård

Årets olsokgudstjeneste blir holdt på Kvam gamle kirkested søndag 01.08 kl 13.

Parkering ved Kvam kirke eller ved Kvam vestre for de som trenger at det blir kortest mulig å gå. Musikklaget Liv stiller med musikere og saniteten spanderer kirkekaffe. Ta med stol og kopp. Velkommen!

 

Hilsen Kvam menighetsråd.

Les mer

Til alle pensjonister i Kvam og Følling

Statsforvaltningen yter penger/ tilskudd til trivselstiltak for eldre/ enslige etter denne koronatida. Mange av oss er både klar og lei av å ha hatt begrensa kontakt og omgang m.v Det har allerede vært 2 koronatilstelninger for folk i bygda. Det ene i Heggdalsgården, og det andre ved småbåthavna i Kvam. Det siste vart ordna av … Les mer