Musikklaget Liv

Musikklaget Liv er en gjeng på ca 20 medlemmer fra Kvam og omegn. Vi har ikke veldig store ambisjoner, men vi spiller for å ha det gøy!
Fra høsten 2021 har vi engasjert ny dirigent. Per J. Skjerve.
Øvelsene foregår i Kvam grendehus, torsdager kl. 19.30-22.00

Hvis du har lyst til å bli med, er du hjertelig velkommen!

Styret består av:

Leder: Per Arne Aasen
Nestleder: Lise Lyngstad
Øvrige styremedlemmer:
Anniken Forås (sekretær)
Tore Moksness
Vara: Camilla Aunvold
Vara/ regnskapsansvarlig: Hans Petter Hansen

Kontaktperson:
Per Arne Aasen
99694781
e-post: pe-aas@online.no