Musikklaget Liv

Musikklaget Liv er en gjeng på ca 20 medlemmer fra Kvam og omegn. Vi spiller for å ha det gøy! Det betyr at dersom du har en smule lyst til å ha det gøy både med og uten instrument så har du funnet rette stedet å begynne! Dersom du ikke har instrument eller mangler akkurat siste sparket for å hive deg på, så tar du kontakt med oss!
Fra høsten 2021 har vi engasjert ny dirigent. Per J. Skjerve.
Øvelsene foregår i Kvam grendehus, torsdager kl. 19.20-21.30 (ca.)

Styret består av:

Leder: Per Arne Aasen
Nestleder: Lise Lyngstad
Øvrige styremedlemmer:
Anniken Forås (sekretær)
Tore Moksness
Vara: Camilla Aunvold
Vara/ regnskapsansvarlig: Hans Petter Hansen

Kontaktperson:
Per Arne Aasen
99694781
e-post: pe-aas@online.no