Fasteaksjonen – innsamling til Kirkens nødhjelp – ENDRING!

Tirsdag 19. mars gjennomføres Kirkens Nødhjelp sin årlige fasteaksjon.

I dag skulle konfirmantene gått rundt og samlet inn penger til Fasteaksjonen, men vi har måttet gjøre om på dette på grunn av sykdom.
Derfor blir aksjonen kun digital, så Vipps i vei til 2426.
Eller ta kontakt med en av konfirmantene så de kan hjelpe deg litt på vei!
Takk for bidraget, folkens!
Mvh Anne Beate

Opprinnelig melding!

Tradisjonen tro er det årets konfirmanter som står for innsamlingen lokalt. Tirsdag mellom kl. 16.00 og 18.00 vil de gå fra dør til dør med innsamlingsbøsser. For de som ikke har kontanter, er det anledning til å gi via Vipps. Kvam og Følling sokn er store i utstrekning, og det er ikke sikkert alle husstander får bøssebærere på døra. De oppfordres til å støtte aksjonen digitalt ved å vipse et valgfritt beløp til 2426 (KIRKENS NØDHJELP).

 Ta godt imot konfirmantene våre når de kommer på døra, og støtt opp om Fasteaksjonen 2024!

 På forhånd takk😊

Gustav Valle
Diakoniarbeider/ trossopplærer i Steinkjer kirkelige fellesråd