VELKOMMEN til å motta din KIRKEBOK – i Følling kirke

Til alle barn født i 2019, 2020, 2021 og 2022.

VELKOMMEN til å motta din KIRKEBOK.
Søndag 11. mars skal vi dele ut 2-års og 4- års bok.
Utdelingen skal foregå under gudstjenesten i Følling kirke kl. 11.00.

I fjor høst ble det ikke utdelt noen kirkebøker til barna. Det betyr at de som ble 2 og 4 år i fjor, også får muligheten til å få motta sin kirkebok i Følling kirke. Vi håper derfor på et godt oppmøte.

Inviter gjerne med besteforeldre, tanter, onkler og naboer til en hyggelig gudstjeneste i For kirke.

 

Hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen

Følling og Kvam menighet og trosopplæringen v/
Prest Anne Beate Leivann
Organist Lars Hatling
Menighetspedagog Monica Binde Kvarving