Ny asfalt på E6 fra Langhammer til Knedal

Fra i går mandag 10. august har vi som bor i bygda nord for Langhammer og andre som ferdes på E6 fått en ufrivillig stans  på E6. Djupe kjørespor som samler mye vann, og blant annet kan forårsake vannplaning rettes opp på strekning Langhammer – Knedal.
Trafikkvakt i Knedalen tidlig tirsdags morgen med 3 Kvamsbiler fremst i køen.

Les merNy asfalt på E6 fra Langhammer til Knedal

Strinde og Bøle almenning søker allmenningsbestyrer, 25% stilling

Vi søker en person med erfaring innen praktisk skogsarbeid, erfaring som jaktleder, gruneggende regnskapserfaring og som kan jobbe selvstendig. Jobben er allsidig og går blant annet ut på å samarbeide med styret i allmenningen, oppgaver tilknyttet jakt, oppfølging av oppgaver tilknyttet skogbruk, hytteområder og bomveier. Stillingen ønsker besatt fra 01.01.2021. Strinde og Bøle almenning har … Les mer Strinde og Bøle almenning søker allmenningsbestyrer, 25% stilling

Bygdekontakten -bladutgave

Vi satser på å få til ny utgave av bladet ca 1.juli. Send stoff innen 26.juni til: Christine Kvistad e-post christine_kvistad@hotmail.com Anniken Forås, e-post anforaas @online.no eller Vidar Meldal e-post vid-meld@online.no NB! 17. maifeiring ble helt annerledes og mange grender hadde egne arrangement som vi gjerne ønsker å få bilde med noen ord om til … Les mer Bygdekontakten -bladutgave