Bygdebladet til påske

Hei alle sammen! Det planlegges med utgivelse av bygdebladet til påske. Sendt artikler til: bygdekontakten@outlook.com og kopi til vid-meld@online.no. Frist 30.mars.

Olsokgudstjeneste på Kvam gamle kirkegård

Årets olsokgudstjeneste blir holdt på Kvam gamle kirkested søndag 01.08 kl 13.

Parkering ved Kvam kirke eller ved Kvam vestre for de som trenger at det blir kortest mulig å gå. Musikklaget Liv stiller med musikere og saniteten spanderer kirkekaffe. Ta med stol og kopp. Velkommen!

 

Hilsen Kvam menighetsråd.

Les mer