Kvam Bygdelag

Kvam Bygdelag har som hovedoppgave å administrere/legge til rette  felles informasjonkanaler for grendene Følling, Midtre Kvam og Øvre Kvam (Rygg). Dette omfatter denne hjemmesida » Bygdekontakten» og  Facebookside og bygdeblad med samme navn. Bygdebladet gis ut 3-4 ganger pr år. I tillegg arbeider bygdelaget med et » Bolystprosjekt» i samarbeid med Steinkjer kommune. Prosjektet startet i 2015 der bygdas innbyggere ble invitert til et felles møte hvor alle kunne få komme frem med sine ønsker for å øke bolysten i bygda. Styret i laget har satt opp ei liste med 30 oppgaver/tiltak som det skal arbeides med frem til 2025- 2030.

Kvam  Bygdelag dekker de gamle grensene for Kvam kommune. Dvs fra E6 i sør ved ca Lømsenkiosken til Heggesbekken i nord. I øst, Dalsveien mot Sunnan til og med gårdene Rømo og Dalsaunet. Dalbygda som også er en en del av Beitstad hvor Kvam’s grense fra og med gården Li vestre og videre øst.

Organisasjonsnummer:

876 276 682

Navn/foretaksnavn:

KVAM BYGDELAG

Organisasjonsform:

Forening/lag/innretning

Forretningsadresse:

c/o Vidar Meldal
Guinvegen 600
7732 STEINKJER

Telefon/E-post: 

934 337 82 / vid-meld@online.no