Kvam Bygdalag

Kvam Bygdalag har som hovedoppgave å administrere/legge til rette  felles informasjonskanaler for grendene Følling, Midtre Kvam og Øvre Kvam (Rygg). Dette omfatter denne hjemmesida » Bygdekontakten» og  Facebookside og bygdeblad med samme navn. Bygdabladet gis ut 3-4 ganger pr år. I tillegg arbeider bygdelaget med et » Bolystprosjekt» i samarbeid med Steinkjer kommune. Prosjektet startet i 2015 der bygdas innbyggere ble invitert til et felles møte hvor alle kunne få komme frem med sine ønsker for å øke bolysten i bygda. Styret i laget har satt opp ei liste med 30 oppgaver/tiltak som det skal arbeides med frem til 2025- 2030.
I januar 2024 ble det arrangert et nytt åpent  møte for å få innspill på nye tiltak i bygda.

De 2 siste åra er det gjennomført flere møter sammen med andre bolystgrupper og kommunen hvor det høsten 2023 ble fremarbeidet en samarbeidsavtale.

Kvam  Bygdelag dekker de gamle grensene for Kvam kommune. Dvs fra E6 i sør ved ca Lømsenkiosken til Heggesbekken i nord. I øst, Dalsveien mot Sunnan til og med gårdene Rømo og Dalsaunet. I Dalbygda går Kvam’s grense fra og med gården Vestre Li i vest til Heggli i øst.

Organisasjonsnummer:

876 276 682

Navn/foretaksnavn:

KVAM BYGDALAG

Organisasjonsform:

Forening/lag/innretning

Forretningsadresse:

Emilie Ryen Løkken
Kvamsvegen 2654
7732 Steinkjer

Telefon/E-post: 

469 07 720

emilierlokken@hotmail.com