Kvam Bygdelag

Kvam Bygdelag har som hovedoppgave å administrere/legge til rette  felles informasjonkanaler for grendene Følling, Midtre Kvam og Øvre Kvam (Rygg). Dette omfatter denne hjemmesida » Bygdekontakten» og  Facebookside og bygdeblad med samme navn. Bygdebladet gis ut 3-4 ganger pr år. I tillegg arbeider bygdelaget med et » Bolystprosjekt» i samarbeid med Steinkjer kommune. Prosjektet startet i 2015 der bygdas innbyggere ble invitert til et felles møte hvor alle kunne få komme frem med sine ønsker for å øke bolysten i bygda. Styret i laget har satt opp ei liste med 30 oppgaver/tiltak som det skal arbeides med frem til 2025- 2030.

Kvam  Bygdelag dekker de gamle grensene for Kvam kommune. Dvs fra E6 i sør ved ca Lømsenkiosken til Heggesbekken i nord. I øst, Dalsveien mot Sunnan til og med gårdene Rømo og Dalsaunet. I Dalbygda går Kvam’s grense fra og med gården Vestre Li i vest til Heggli i øst.

Organisasjonsnummer:

876 276 682

Navn/foretaksnavn:

KVAM BYGDELAG

Organisasjonsform:

Forening/lag/innretning

Forretningsadresse:

c/o Vidar Meldal
Guinvegen 600
7732 STEINKJER

Telefon/E-post: 

934 337 82 / vid-meld@online.no