Kvam pensjonistlag

Organisasjonsnummer:
984 330 170

Navn/foretaksnavn:
KVAM PENSJONISTLAG

Forretningsadresse:
c/o Ellrun Thun Saur
Midterfjellvegen 11
7732 STEINKJER

Styrets leder:
Ellrun Thun Saur

Styremedlem:
Odd Magnar Hegge
Liv Gudny Skogan
Arnfinn Cato Brandsås
Jakob Hegge Sunde