Kvam pensjonistlag

Organisasjonsnummer:
984 330 170

Styrets sammensetning:

Leder: Ellrun Thun Saur
Nestleder: Odd Hegge
Kasserer: Arnfinn Brandsås
Sekretær: Liv Gudny Skogan
Styremedlem (ny): Jakob Hegge Sunde