KorSomè

KorSomE er et lystig blandakor på ca 20 medlemmer, med en sangglad gjeng fra Kvam & omegn.
Vi øver hver tirsdag fra 19.00 -21.30 i Kvam grendehus.
Dirigenten vår er Hilde Følstad, å ho er ei fantastisk dame som har en egen evne til å finne frem det beste i oss sangteknisk, og gjøre oss alle i godt humør.

Vi tar imot nye medlemmer fortløpende, så har du lyst til å bli med å synge sammen med en inkluderende og trivelig gjeng så er det bare å komme 🙂

Styret består av:
Leder: Anniken Forås
Øvrige styremedlemmer: Odd Arvid Haugtrø, Siri Austheim, Camilla Bjørkamo Kleven og Rose Halvorsen. Vara: Magnhild Hatling

Kontaktperson:

Anniken Forås
Mob nr: 47 28 40 80
E-post: anforaas@online.no