Rygg IL

Organisasjonsnummer:
983 896 839

Navn/foretaksnavn:
RYGG IDRETTSLAG

Forretningsadresse:
c/o Trond Øksnes
Kjerkolvegen 212
7732 STEINKJER

Kontaktperson:
Trond Øksnes

Styrets leder:
Gretha Kjenstadbakk Øksnes

Styremedlem:
Inger Grete Haugen
Karin Olea Håpnes
Trond Øksnes