Nodal Mølle

Jann Haugan har sendt bygdekontakten en «notis» om avviklingen av Nodal Mølle.

Nodal Mølle

Endelig ble det gangveg fra Grøthaugen til «sentrum».

Les mer

Bygdeblad juni

Vi satse på å få til et bygdeblad i denne måneden og treng stoff fra lag,  foreninger med flere. Frist 20 juni og stoff sendes til bygdekontakten@outlook.com.