Nodal Mølle

Jann Haugan har sendt bygdekontakten en «notis» om avviklingen av Nodal Mølle.

Nodal Mølle

Endelig ble det gangveg fra Grøthaugen til «sentrum».

Les mer