Aktiviteter i Kvam pensjonistlag

Spennende ting på plakaten for Kvam pensjonistlag utover våren!

På aprilmøtet mandag 8. april kommer Odd Birger Grønli og forteller om den belgiske legen Willy Deton og hans kone Olaug, født Martens. En spennende historie om ekteparet som bygde opp Haugåsen, nå Føllingstua. De har også gitt navnet til «Detons legat» som skulle gå til to trengende og arbeidsslitte menn, en fra gamle Kvam og en fra gamle Steinkjer kommune. Han vil også komme inn på historien om Otto Schulz. Det legges opp slik at publikum kan stille spørsmål underveis i fortellingen.
Odd Birger Grønli er kjent som en veldig god historieforteller, så det anbefales å ta turen til Motellet, enten du er medlem i Pensjonistlaget eller ikke.

I tillegg har vi et prøveprosjekt med teleslynge. Vi har planer om å leie hos Hjelpemiddel- sentralen for å se om dette er noe som en kan installere mer permanent senere.

Det blir også faste innslag som loddsalg, kaffe, litt informasjon, allsang akkompagnert av Anniken Hegge Forås. Og sist, men ikke minst, mye prat.

Er det noen som er i tenkeboksen for om de skal melde seg inn i Pensjonistlaget: Dette er møtet en kan komme på for å se om det er noe for deg!

Ps! Møtet er åpent for alle, både pensjonister og andre.

Inngang kr 200,- for medlemmer i Pensjonistlaget. Samme pris for dem som vurderer å melde seg inn.
Alle andre betaler kr 250,-.

Velkommen!

Også på møtet mandag 6. mai er det spennende ting på gang. Da kommer Asbjørn Aastrøm og forteller om bl.a  Otto Sverdrup, polfareren som snakket Lenin midt imot.

Utover det, faste innslag som vanlig. På mai-møtet kommer «Husorkesteret» tilbake.
Mer info om dette møtet kommer senere.

Begge møtene er på Kvam motell og starter kl 17.00.

 

Mvh Kvam pensjonistlag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møtet 8. april.

Evt overskrift….

Odd Birger Grønli forteller om den Belgiske legen Willy Deton og hans kone Olaug, født Martens.

En spennende historie om ekteparet som bygde opp Haugåsen, nå Føllingstua.                              Detons legat, «til to trengende og arbeidsslitte menn», er etter dem.

Musikk til sangene ved Anniken Hegge Forås. Kaffe, loddsalg og prat.