Skauna ungdomshus

Organisasjonsnummer:
993 642 150

Navn/foretaksnavn:
SKAUNA UNGDOMSHUS

Forretningsadresse:
Øvre Kvam
7732 STEINKJER

Postadresse:
v/ Einar Aal
Skauna ungdomshus
7732 STEINKJER

Styrets leder:
Inga Lill Håpnes

Styremedlem:
Lars Egil Hognes
Vegar Kristoffer Håpnes

Kennet Mæhlumsveen

Karstein Ringseth

Vara: 

Turid Nordgård

Karl Magnus Øksnes