Skauna ungdomshus

Organisasjonsnummer:
993 642 150

Navn/foretaksnavn:
SKAUNA UNGDOMSHUS

Forretningsadresse:
Øvre Kvam
7732 STEINKJER

Postadresse:
v/ Einar Aal
Skauna ungdomshus
7732 STEINKJER

Styrets leder:
Leif Even Saur

Nestleder:
Roar Jørgensen

Styremedlem:
Aud Ragnhild Aal
Jan Arne Polle Aas
Karl Ole Thomassen