Kvam & Følling musikkorps

Kvam & Følling musikkorps har øvinger hver mandag i Følling grendehus fra kl. 17.15 – 19. 30.
Drill fra 17.15 – 17.50, og korpset øver fra 18.00 til 19.30.
Kom gjerne innom en tur.

Korpset består for tiden av 15 medlemmer.
12 stk spiller i korpset og vi har 8 stk som driller. Noen er med både som driller og musikant!

Styret i korpset består av:

Leder Beate F. Reistad
Øvrige styremedlemmer er;
Beathe Besholm
Silje Marie Sandvik
Kristian Forås
Vara: Magnus Aunan
Dirigent: Lars Kristian Haarberg

E-post: korpset@outlook.com
Org.nummer: 975 512 282