Vårdugnad på Kvam kirkegård

Onsdag 4. mai blir det vårdugnad på kirkegården i Kvam. Formiddagsøkt fra kl 10.30 og ettermiddagsøkt fra kl 18. Menighetsrådet serverer kaffe og wienerbrød. Ta gjerne med rive.Velkommen. Hilsen Kvam menighetsråd. På forhånd takk! Hilsen Sissel  

Kurs i bruk av nettsida Bygdekontakten for lag og foreninger

Mandag 2.mai kl 1900 holdes kurs i bruk av nettsida; «Bygdekontakten.no» i Kvam grendehus. Nettsida har nå vært i bruk i 3 år og flere lag og foreninger i bygda har fått nye personer inn i styrene som i hovedsak kurset er rettet mot. Personer som tidligere har hatt opplæring men trenger oppfriskning må gjerne møte opp.

Les mer

Bygdebladet til påske

Hei alle sammen! Det planlegges med utgivelse av bygdebladet til påske. Sendt artikler til: bygdekontakten@outlook.com og kopi til vid-meld@online.no. Frist 30.mars.