Kommunevalget 2023

Valgdagen 11.9 nærmer seg. Å få gå inn i et valglokale og avgi sin stemme til det partiet og kandidatene en selv har størst tro på og tillit til, er ingen selvfølgelighet. Vi er heldige som bor i et demokratisk samfunn, hvor alle over 18 år har muligheten til å avgi sin stemme.
Vi må verne om demokratiet – bruk stemmeretten!
Fra Følling, Øvre Kvam og Kvam har 8 personer takket ja til å stå på liste. Er det viktig for dere å ha sambygdninger inn i kommunestyret, er det mulig gi en «slenger», selv om dere ikke stemmer samme parti.

Les mer

Nodal Mølle

Jann Haugan har sendt bygdekontakten en «notis» om avviklingen av Nodal Mølle.

Nodal Mølle

Endelig ble det gangveg fra Grøthaugen til «sentrum».

Les mer

Bygdeblad juni

Vi satse på å få til et bygdeblad i denne måneden og treng stoff fra lag,  foreninger med flere. Frist 20 juni og stoff sendes til bygdekontakten@outlook.com.

Bygdas sangkor på Kortreff/konsert i Snåsa

Den 11. mars arrangerte Snåsa Blandakor konsert hvor Øvre Kvam mannskor og KorSomE samt Kor i Namsskogan var invitert til å delta. Kora fremførte 4-6 sanger hver før ca 100 sangere i et felleskor avsluttet med : Gabriellas sang, fra filmen Så som i himmelen.

Les mer

Bygdeblad til påske

Mye har foregått i bygda de siste måneder og det må publiseres i bygdebladet. Send inn stoff til :  bygdekontakten@outlook.com innen 23.mars