Referat fra bolystmøte 5.februar

Referat fra møte av Gollaug Belbo Ringseth

Leder i styret i Bygdelaget ønsket velkommen og gikk gjennom agendaen for kvelden. Han redegjorde deretter for tiltakene som kom på bordet i 2017, hva som er fullført, hva som er påbegynt, men ikke helt ferdig, samt hvilke punkter som ikke er jobbet med.

Les mer