Kommunevalget 2023

Valgdagen 11.9 nærmer seg. Å få gå inn i et valglokale og avgi sin stemme til det partiet og kandidatene en selv har størst tro på og tillit til, er ingen selvfølgelighet. Vi er heldige som bor i et demokratisk samfunn, hvor alle over 18 år har muligheten til å avgi sin stemme.
Vi må verne om demokratiet – bruk stemmeretten!
Fra Følling, Øvre Kvam og Kvam har 8 personer takket ja til å stå på liste. Er det viktig for dere å ha sambygdninger inn i kommunestyret, er det mulig gi en «slenger», selv om dere ikke stemmer samme parti.

SOSIALISTISK VENSTREPARTI
Nr 20 Kari Helene Alstad
Nr 23 Jakob Hegge Sunde
RØDT
Nr 40 Britt Laila Brimi
SENTERPARTIET
Nr 5 Sigrun Modell
Nr 11 Turid Wæhre
Nr 18 Eirik Forås
Nr 34 Marianne Hoås Moxness
Nr 41 Vidar Mæhlumsveen
Godt valg!