KorSomE med sang på Kvam Bosenter – for siste gang?

Alt har en «ende» heter det– og slik var det nok da KorSomE trappet opp på pårørendekveld onsdag 29.mai for å underholde med sang til de som fortsatt bor ved senteret, som er under avvikling. Leder  i Pårørendeforeninga, Margaret Aasan Thun ønsket koret velkommen før de sang – Har du fyr- Hurra for deg som fyller ditt år- Optimist – og Anthem.

Et Grand-Prix potpurri måtte sløyfes da et lite stemt piano ikke ga stemning for god korsang.

      For koret har det vært en tradisjon i mange år og underholde siste onsdag i mai samt andre uka i januar.  Etter nedlegginga av bosenteret kan det vel tenkes at koret fortsatt kan underholde for eldre i kommunen , men på evt andre bosenter, sykehjem o.l. Koret har pr i dag ikke tatt standpunkt til dette, men takker for fine opplevelser her  ved Kvam Bosenter.