Pensjonistlagets skuddårslotteri

Einar Aal har sendt oss en melding om at det er kommet inn en ekstra premie til pensjonistlagets skuddårslotteri hvor det står:

Gladmelding!! Berg regnskap (tidligere Steinkjer regnskap) ved Jonny Melting kar gitt kr 1.000 som premie til skuddårslotteriet. Det vil bli kjøpt gavekort på OX restaurant for beløpet. Vi takker for flott gave/sponsing!