Bygdeblad juni

Vi satse på å få til et bygdeblad i denne måneden og treng stoff fra lag,  foreninger med flere. Frist 20 juni og stoff sendes til bygdekontakten@outlook.com.