Nodal Mølle

Jann Haugan har sendt bygdekontakten en «notis» om avviklingen av Nodal Mølle.

Nodal Mølle

Endelig ble det gangveg fra Grøthaugen til «sentrum».

Da ble mølla som vart flytta fra Noem til Grøthaugen i 1958 en hindring. Nodal Mølle var et andelslag som ble oppløst 2019. Andelseierne var gårdbrukere fra gamle Kvam kommune.

Det er mange år siden mølla var i bruk og den ble et lite problem for andelseierne. Hva skal gjøres med den: rive, selge…

Da Statens Vegvesen fikk midler til gangvegen kjøpte de tomt og møllebygning for kr 15.000,-. De besørget riving av mølla og rydding av tomta. Den beste løsningen som kunne skje, skjedde.

På denne bakgrunn besluttet styret i AL Nodal Mølle at salgssummen kr 15.000,- pluss gjenstående kapital i mølla, kr 4.500,- overføres til Kvam Historielag i sin helhet.