Bolystmøte mandag 5.februar kl 1900

Bygdelaget arrangere åpent  bolystmøte for hele bygda mandag 5.februar kl 1900 i Kvam grendehus. Bakgrunn for møte er; hvilke tiltak/oppgaver ønsker vi i Følling, Kvam og Øvre Kvam å få utført de kommende år.Forrige møte ble arrangert i 2015 og i 2017 var det et lignende møte for barn/ungdom. Etter disse møtene ble det satt opp 30 tiltak/oppgaver som det skulle arbeides med frem til 2018 – 2030.

Noen tiltak er ferdig, mens andre arbeides det med videre med.
Tiltak/Oppgaver  for å skape bolyst  utføres av oss innbyggere  gjennom lag og foreninger, eller det er oppgaver som det offentlige står som utøver av.

Som nevnt, vi hadde et eget møte for barn/ungdom i 2017. Denne gang tar vi med også disse til et felles møte og vi håper at så mange som mulig i  aldersgruppen 14 – 17 møter.
NB! Ihht til samarbeidsavtalen men kommunen skal  Bygdelaget ha et styremedlem under 18 år, som skal velges på årsmøte senere i vinter.

Gjennomføring av møte:
1. Gå gjennom tiltakene det er arbeidet og arbeides med.

2. Lag og foreninger informere om tiltak det tenkes å arbeide med.

3. Gruppearbeid med forslag til tiltak/oppgaver.

4. Presentasjon av gruppenes arbeid.

Enkel servering. Velkommen!