KONFIRMASJON I KIRKEN 2024

Det er fortsatt mulig å melde seg på som konfirmant i kirka. Skjema for påmelding ligger på kirka sine nettsider (kirken.no/steinkjer).

Nå begynner vi konfirmasjonsforberedelsene for dere som tilhører menighetene i Stod, Kvam og Følling.

Informasjonsmøte for konfirmanter og foreldre i Følling kirke onsdag 27. september.

Velkommen til konfirmasjon i kirken

 

Med vennlig hilsen

Gustav Valle

Diakoniarbeider / Trosopplærer

Steinkjer kirkelige fellesråd

+47 992 74 116