Referat fra bolystmøte 5.februar

Referat fra møte av Gollaug Belbo Ringseth

Leder i styret i Bygdelaget ønsket velkommen og gikk gjennom agendaen for kvelden. Han redegjorde deretter for tiltakene som kom på bordet i 2017, hva som er fullført, hva som er påbegynt, men ikke helt ferdig, samt hvilke punkter som ikke er jobbet med.
Møtedeltakerne ble deretter utfordret til gruppevis å komme med forslag til nye tiltak vi i bygda kan jobbe med for å øke bolysten. Det hadde allerede i forkant av møtet kommet inn et punkt vedrørende Kvam Bosenter, der Steinkjerbygg ønsker dialog med bygda om hva bygningene skal brukes til videre. Det ble besluttet å nedsette en arbeidsgruppe for å se på dette.

 

I gruppearbeidet kom følgende forslag inn:

Gr. 1:

 • Lysløype på Svalmyra
 • Gapahuk/kioskbu/redskapshus på Svalmyra
 • Gang- og sykkelvei fra Hegge til Kvam skole
 • Småbåthavner i Øvre Kvam
 • Boligtomter i Øvre kvam
 • Forslag til innhold i gamle Bosenteret: Trygghetsleligheter, rehabiliteringssenter, Bosetting av flyktninger, Frivillighetssentral

Gr. 2:

 • Økt busstilbud – fleksibel transport/tilbringer
 • Saniteten kan kjøpe en minibuss for kjøring av både unge og eldre til diverse gjøremål
 • Ungdomsklubb som rullerer mellom grendene ØK, Kvam og Følling – grendehusstyrene kan organisere, men engasjere ungdommen i arbeidet.
 • Frivillighetssentral m/ansatt – som kan romme aktivitetssenter, møteplass for nyinnflyttede, redaktør for Bygdekontakten (ansvar for å holde info om lag/foreninger/kalender oppdatert)
 • Busslomme på begge sider av E6 på Langhammer – skulle opprinnelig være busslomme der, men Vegvesenet tok feil av Ulven-korsene(?)

Gr. 3:

 • Løpende elg på skytebane på Kutjønna
 • Leirduebane
 • Kjempe for at barnehage og skole får bestå
 • Flere boliger
 • Større interesser for arrangement – sørge for bl.a bedre musikk til fester slik at folk utenfra får lyst til å komme – og også bedre annonsering slik at arrangement blir kjent for flere utenfor bygda
 • Ønsker 16-års-grense på fester – men da må kommunale regler endres (?)

Gr. 4:

 • Lys på Kvam Stadion
 • Ungdomskvelder

Gr. 5:

 • Utedo på Langøya og Bertiløya – triveligere å gjøre strandhogg
 • «Utstyrsbod» – til bytte eller utlån av sportsutstyr

Gr. 6:

 • Bygdasentral
 • Kontorfellesskap
 • Etabler gruppe for å få til Trygghetsboliger
 • Bruke husbanklån i distriktene
 • Leie før eie

 

Forslagene ble lagt frem i plenum fra gruppene. Det ble til slutt tatt en liten prat med ungdommene som var til stede (godt representert – veldig bra!) rundt at det skal være ungdomsrepresentant med i styret i Bygdelaget. Ønsker gjerne to, hvorav ene må være under 18 år. Gjerne en av hvert kjønn. Det ble også informert om at årsmøtet er planlagt til 29.02.24 i Følling Grendehus.