Kvam bygdalag med ny leder og styremedlemmer

Kvam Bygdalag holdt årsmøte den 29.februar og styret fikk ny leder og styremedlemmer.

Emilie Ryen Løkken ble valgt som leder og Trond Ressem som nytt styremedlem. I tillegg ble det valgt inn 2 ungdommer i styret.  Emilie er nok ukjent for mange. Hun er samboer med Petter Vesterdal og de bor på Vestre Brunstad. Hun kommer fra Røros  og er en aktive dame, spesielt innenfor politikk. Hun har hatt verv gjennom senterungdommen i Trøndelag og er pr i dag 3. vara til Fylkestinget for Senterpartiet.
Trond Ressem bor i første boligen ved E6 sør for Kvam sentrum. Han er opprinnelig fra Malm og Egge og er pensjonist etter lang tjeneste i Luftforsvaret.

De øvrige i styret er:
Eirik Forås
Kari Øksnes
Jarl Solberg
Ida Øksnes
Karl Petter Langlid
De to siste medlemmene er innvalgt med bakgrunn i samarbeidsavtalen med Steinkjer kommune som sier at bolystgruppene skal ha minst et medlem under 18 i styret. Kvam Bygdalag har valgt å ta med to i styret, en fra hvert kjønn og at en er under 18 år.
Det har vært hektiske tider for den nye leder som fra i dag starter arbeide for laget.

Siste nytt:
5.februar ble det arrangert et  møte med å få inn ønsker på tiltak for å øke bolyst i bygda som det nye styret vil komme tilbake med mere info om.
I februar ble det satt ned en gruppe som har begynt arbeide sammen med Steinkjer kommune inkl Steinkjerbygg;  i hva og hvordan skal vi utnytte og bruke Kvam Bosenter i de nærmeste åra. Gruppa består av; Eirik Forås, Sigrun Modell, Kari Alstad, Linn Fjerdingøy og Kjell Ivar Svarthe.
Gruppa vil nok komme med informasjon etter hvert og ønsker fra innbyggerne på innspill til fremtidens bruk av bosenteret og evt annet knyttet til eldreomsorg mm.