Bygdeblad til jul

Vi planlegg bygdeblad til jul. Frist 8.desember for å få med artikler/stoff, som sendes til  bygdekontakten@outlook.com.

Julebord i Kvam pensjonistlag

Sted:                Kvam motell
Tid:                  Mandag 12. desember kl 17.00
Pris:                 kr 300,- for medlemmer/ kr 450,-  ikke medlemmer. (kontanter og vipps)
Påmelding innen 7.desember til:

Les mer

Pensjonistlaget på utflukt

Innsendt av pensjonistlaget:
På grunn av en viss «korona» hadde det gått 3 år og 10 dager siden forrige gang medlemmene i Kvam pensjonistlag var invitert med på busstur.  Da lederen i  lagets tur-nemd, Inger Vassmo, på medlemsmøtet i mai spurte om vi hadde lyst på en ny utflukt i sommer, var det stort engasjement og enighet om at det ville vi.

Les mer