Veistenging i Dalbygda

Fra torsdag 8.april  blir Dalbygdveien stengt ved Bjønnadalsbekken mellom Moaaunet og Mo.
Det skal arbeides med legging av vann- og fiberrør  i et krevende terreng hvor det må sprenges en del fjell og deler av veien må bygges opp igjen. Utbygger skriver at i verste fall kan stengingen vare opptil 2 uker. Dette vil påvirke endringer i kjøremønster ikke bare for boende i området men også for skolebuss, melkebil, slaktebil, veterinærer, helsepersonell m.v. Vi som bor i dalen og blir berørt av stengingen har varslet aktuelle transporter. Det vil også bli varslet med skilting ved Guin, Følling og Vellemelen.