Invitasjon til fakkeltog mot nedleggelse av grendeskoler

Henning Vel oppfordrer nabobygder og andre lokalsamfunn til å bli med på fakkeltog mot nedleggelsen av bygdesamfunn i Steinkjer.

 

Det er krevende tider og det vil bli enda mer krevende tider fremover.

Nå må bygdene stå opp, vise samhold og fortelle folkevalgte hvilken samfunnsstruktur Steinkjer kommune skal ha. Alle lokalsamfunn har sagt at vi ønsker lokalsamfunnsmodellen – nå må vi vise det!

Mandag 5. desember kl 1700 arrangeres fakkeltog mot nedleggelse av bygdesamfunn i Steinkjer.

Fakkeltoget vil ha tre startsteder og fire ruter som ender opp på torget foran Steinkjer samfunnshus.

Det vil være appeller og underholdning.

Det er mange følelser knyttet til dette. Vi skal opptre som skikkelige borgere i fakkeltoget og i prosessen rundt.

Praktisk info:

Egge, Kvam, Beitstad, Folla og Malm har Bystranda som oppmøtested.
Ogndal, Steinkjer sentrum, Byafossen og Stod har Innocamp som oppmøtested.
Lø, Henning og Mære/Sparbu har parkering ved gamle turistinformasjonen som oppmøtested.

Se vedlagt dokument for oppmøtested og rute.

Alle lokalsamfunn oppfordres til å ha med faner og flagg til lag og organisasjoner i samfunnet. Samtidig oppfordres det til å stille i drakter/jakker som representerer lokalsamfunnet.

SIKKERHET
Det kan komme mange folk og bruk av fakler krever riktig fokus slik at det ikke blir skader på klær, utstyr eller folk.
Ha gjerne med egen fakkel, men barn bør bruke Lucialys på grunn av sikkerhet. Husk refleks i vintermørket!

Politi, brannvesen, AMK og Steinkjer kommune er varslet og Røde Kors vil være til stede.

Kontaktpersoner for arrangementet:
Ogndal: Anveig Nordtug Wist, 92856699
Henning: Vegard Forbord, 45247741

Vi håper alle lokalsamfunn mobiliserer. Dette handler ikke om å legge ned Henning eller Ogndal. Dette handler om hvilken kommune vi ønsker for fremtiden!

Den jobben starter nå!

Se invitasjonen her på vedlagte link:
Fakkeltog
—-

Vegard Forbord
45247741