Til alle pensjonister i Kvam og Følling

Statsforvaltningen yter penger/ tilskudd til trivselstiltak for eldre/ enslige etter denne koronatida. Mange av oss er både klar og lei av å ha hatt begrensa kontakt og omgang m.v

Det har allerede vært 2 koronatilstelninger for folk i bygda. Det ene i Heggdalsgården, og det andre ved småbåthavna i Kvam. Det siste vart ordna av Kvam aktivitetssenter i forbindelse med at vi fikk tildelt bålpanne, kaffekjele, gryte og sitteunderlag. Alt dette gitt som koronatiltak gitt av helse- og kulturprosjektet i kommunen.

Kvam pensjonistlag har søkt og fått koronapenger til ei tilstelning i bygda. Der vil det bli servert middag m.v, underholdning og musikk. Dette vil trolig bli på Kvam motell på tidlighøsten.
Når tidspunkt er fastsatt og kunngjort, må vi ha bindende påmelding innen en fastsatt frist.

Har du meininger om dette opplegget hører vi gjerne fra deg.

Mvh styret i Kvam pensjonistlag