Senterpartiet i Steinkjer med medlemsmøte på Kvam Motell

22.august var Kvam Motell arena for Steinkjer SP’s gruppemøte. Møte starta med informasjon om motellet ved Ellen Marie Bylund før det ble mer orientering om bygda.

Ole Ivar Reistad og Hallgeir Sagmo presenterte utbyggingsprosjektet i Kvamslia. Lokalpolitikerne fikk fortalt om et utfordrende arbeide så langt og veien videre.

SP-gruppa med ordfører  Anne Berit Lein i spissen lovte å følge opp kommunens planavdeling slik at ei ferdig regulering kunne behandles tidligst desember i år. Første utbyggingsprosjekt dreier seg om leiligheter og det antydes for å få lønnsomhet i prosjektet må det selges eller leies ut 4 leiligheter.

 

Geir Rune Grøtan  orienterte om status til barnehagen i Kvam.
Før partigruppa gikk løs på politiske saker til formannskapsmøte denne uka informerte Vidar Meldal om arbeide til lag og foreninger i bygda.