Sommerhilsen fra FAU ved Kvam skole

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Kvam skole ønsker å komme med en sommerhilsen til bygda rett før sommerferien 😊 Det skrives mye om skolene i Steinkjer kommune for tida, naturlig nok – og fokus er oftest på alt som ikke er bra. Vi ønsker å balansere bildet, med en oppdatering av hva FAU sitter igjen med på tampen av skoleåret:

Skolen har et tett og godt samarbeid med frivilligheten i grenda. Kvam og Følling sanitetsforening bidrar med flere skolelunsjer gjennom året, og økonomisk tilskudd til innkjøp av utstyr til praktisk undervisning. I tillegg har saniteten tilbudt seg å hjelpe til i skolehverdagen, blant annet for å få flere hender i praktiske fag. Skolen samarbeider også med Kvam skytterlag, Kvam IL og korpset. Dette gir elevene muligheter til å prøve skytesporten i skoletiden, korpselevene får instruksjon i skoletiden med instruktører fra kulturskolen, og elevene har tilgang til gode anlegg for fysisk aktivitet og leik ⚽🤸‍♀️

Beliggenheten med umiddelbar nærhet til Kvamsåstrappa, Kvam stadion, Steinkjers største park (ja, Skolparken er faktisk det), flotte turområder og ikke minst Snåsavatnet gjør at elevene får være mye ute. Bassengdagen rett før sommerferien, som Kvam og Følling Sanitet bekoster hvert år, måtte avlyses denne gangen fordi Dampsaga bad var stengt. De ansatte kastet seg rundt og arrangerte utedag i nærområdet med bading i Snåsavatnet i stedet. Ikke helt det samme som bassenget, men like fullt en annerledesdag fra vanlig undervisning.

Elevrådet arbeider godt, brukes aktivt og blir hørt i sine innspill.

FAU opplever samarbeidet med rektor og øvrige ansatte som svært godt, og hjem-skolesamarbeidet er bra. Dette skal vi forsterke ytterligere gjennom fagkveld om temaet for ansatte og foresatte med ekstern ressurs til høsten.

Kvam skole har gode resultater på nasjonale prøver i lesing og regning (bedre enn snittet i Trøndelag). I engelsk har skolen satt inn flere tiltak, blant annet i samråd med elevrådet, for å høyne nivået.

I Kvam er vi heldige som har ny skole (bygd 2012, utvidet 2015) med flerbrukshall. Skolen har lyse, trivelige klasserom og et flott bibliotek som blir brukt mye. Gode lokaler er viktig for trivselen for både elever og ansatte.

Sektor skole har årlige dialogmøter med samarbeidsutvalget (SU) ved hver enkelt grunnskole. Kvam skole fikk skryt fra sektor skole i dialogmøtet, for godt arbeid over flere år. Skolen tar tak i resultatene fra ståstedsundersøkelsen (resultatene fra elevundersøkelsen, ansatteundersøkelsen og foreldreundersøkelsen) på en systematisk måte, og setter inn gode tiltak diskutert fram i det faglige fellesskapet.

FAU ønsker med dette å bidra til omdømmebygging 😊 Rektor og de øvrige ansatte klarer å gjøre det beste ut av de ressursene de har, er omstillingsdyktige og kreative 🌼👏 Hele bygda og skolen samarbeider godt og er viktige for hverandre ❤️
God sommer! ☀️