Åpent møte om gjenbruk av Kvam bosenter den 12.6

Alle i Følling, Kvam og øvre Kvam inviteres til åpent møte i Kvam grendehus onsdag den 12. juni kl 20.00-22.00

Ansatte ved Steinkjerbygg, enhet helse og enhet oppvekst vil være representert i møte.

HOVEDSPØRSMÅL denne kvelden: Hva vil skje med bygningene til Kvam bosenter, og hvilke muligheter har bygda til å påvirke arbeidet rundt dette?

Vi håper på stor deltagelse og engasjement

mvh Bygdalaget