Bygdeblad til påske

Mye har foregått i bygda de siste måneder og det må publiseres i bygdebladet. Send inn stoff til :  bygdekontakten@outlook.com innen 23.mars