Kvam Barnehage – klargjør for oppstart etter coronastenging

Helga 18. – 19.april har vært hektisk for foreldre med barn i Kvam barnehage.

 

Myndighetene har gitt åpning for å starte opp barnehagene etter coronautbruddet, dog med visse begrensninger. Det skal legges opp til at mindre grupper skal være sammen og dermed har folk stilt opp for å legge uteområde til rette for dette.  Da Bygdekontakten var tilstede var 3 menn i arbeide med å få i stand den nye varmebua. Bua blir ikke klar til 20.april, men de håper at den kan være i bruk om ei ukes tid. I helga er det satt opp et militærtelt på uteområdet og i tillegg kan barnehagen benytte gapahuken nedenfor skolen inntil varmebua blir ferdig. Uteområdet er også markert med bånd for å vise hvor de enkelte grupper kan oppholde seg.

Det blir nok godt for barn, foreldre og barnehageansatte å komme til mere normaliserte dager.