Tilskuddsmuligheter – Steinkjer kommune

Har ditt lag eller forening behov for midler til forskjellige tiltak, innkjøp eller lignende har kanskje Steinkjer kommune mulighet for å hjelpe

På kommunens hjemmeside under «Kultur, idrett og fritid» finner du tilskuddsmuligheter til forskjellige tiltak og formål.
I disse tider kan det være utfordrende for enkelte organisasjoner å skaffe nødvendig inntekter og Bygdelaget anbefaler å ta en titt på hva det kan søkes på.

Bygdelaget har tatt opp med kommunen om muligheter for fritak av kommunale avgifter for grendehus og har fått følgende svar:

Kommunen gir ikke generelt fritak eller betalingsutsettelse for kommunale eiendomsgebyr til f.eks. grendehusene, men tar imot søknader for vurdering. Styret i grendehuset må i så fall fremme skriftlig søknad, pr. epost il kommunes postmottak postmottak@steinkjer.kommune.no (enkel søknadstekst; «… grendehus søker fritak for kommunale skatter og avgifter i tidsrommet …. Begrunnelsen for søknaden er bortfall av inntekter i størrelsesorden … kr på grunn av koronapandemien. For flere opplysninger, ta kontak med … på telefon… eller epost…»)

Er det noe dere ønsker svar på; bruk kommunens hjemmeside eller så kan Bygdelaget prøve å bistå så langt vi kan.