Sjuende i sjuende klokka sju

Praten gikk høylytt da 17 veitja og 3 guta møttes på Føllingstua.For 23. gang ble sjuende i sjuende kl 7 arrangert i Følling. Etter initiativ fra noen damer i 1997 har dette blitt en tradisjon med at utflytta Føllingsokninger søker tilbake til bygda for å treffe gamle kjente -den 7.juli.  Første åra var utelukket for gutan, men de senere år har veitjan også ønsket  gutan velkommen på treffet.

Her er årets treff samlet, både utflyttere og boende i bygda. Bak fra venstre; Bård Wist, Einar Vassmo, Elin Sem, Ellrun Thun Saur, Kristin Sem, Sissel Ribe, Inger Kne Nilsen, Heidi Vekseth Kotte, Solfrid Sjem, Magni Rømo Meldal, Guri Fordal, Irene Alstad, Inger Synnøve Gellein, Elin Ringseth.
Foran fra venstre; Solfrid Martinsen, Kristin Vekseth Hustad, Anne Lise Ribe, Gudrun Lise Larsen, Kjellrun Følstad og Vidar Meldal.

Årets forsamlingen ønsker velkommen til flere ved neste års sjuende i sjuende klokka sju, ikke minst guttesida.