Vannforsyning og trekkerør for fiber, Øvre Kvam

Arbeide starter opp i desember 2019

Kommunen har tatt kontakt med Bygdelaget for å videreformidle informasjon om arbeide med vann og fiber i Øvre Kvam som er planlagt å starte opp nå i desember.
Som vi skrev i bygdekontakten for et år siden har kommunen  mål om at dette skal være ferdig til 2022, og det er vel bare å skryte av kommunens administrasjon med oppfølging av sine planer.

Her er det kommunen skriver:
Det nærmer seg oppstart av prosjektet: «Vannforsyning og trekkerør for fiber» i Øvre Kvam.
Entreprenøren Farbu & Gausen AS er engasjert som entreprenør av Steinkjer kommune til å etablere ca. 19 km med ny vannforsyning, høydebasseng på Brasethhøgda og legge ved trekkerør for fiber. Oppstart er planlagt medio desember 2019, og ferdigstilling er planlagt til i løpet av 2021, med noe gjenstående sluttpuss til sommeren 2022. Fremdriften vil i stor grad legges opp iht rekkefølge under, med planlagt oppstart av trase fra Nodal – Braseth i desember 19, resterende traser følger på etter som prosjektet skrider fremover.

 

Nodal- Braseth
Braseth-Øksnes
Øksnes-Dalheim
Borganveien
Dalheim-Rygg Øvre
Kjerkolvegen
Rygg Øvre-Bruem
Saursvegen
Bruem-Hegge Østre

Infobrev vil snart sendes ut, og det legges også opp til mer spesifikk informasjon angående fremdrift undervegs.

Ta kontakt om dere ønsker ytterligere informasjon, se kontaktpersoner under:

Kontaktpersoner under utbyggingen;

Byggeleder og kommunens forlengede arm. Kontaktes ved endring av private stikkledninger m.m.:

Ole Kristian Høiås hos HR-prosjekt AS
Tlf.nr.:         907 40 250
e-post:        okh@hrprosjekt.no

Anleggsleder hos Farbu og Gausen AS ved bestilling av arbeid på private stikkledninger/Informasjon og avklaring drenering m.m.

Andreas Farbu, hos Farbu og Gausen AS
Tlf.nr.:         90794361
e-post:        andreas@farbugausen.no

Prosjektleder for kommunen. Kontaktes ved endring av privat stikkledninger, grunneieravtaler, pålegg, generell informasjon m.m.:

Mette Kne, Tjenesteenhet Utbygging hos Steinkjer kommune
Tlf.nr.           488 97 718
e-post:        mette.kne@steinkjer.kommune.no