KorSomE – vil du bli med?

KorSomE er et lystig blandakor på ca 20 medlemmer, med en sangglad gjeng fra Kvam & omegn. Vi øver hver tirsdag fra 19.00 -21.30 i Kvam grendehus. Dirigenten vår er Hilde Følstad, å ho er ei fantastisk dame som har en egen evne til å finne frem det beste i oss sangteknisk, og gjøre oss … Les mer