Kommunedelsmøter- Steinkjer 2025

TE DÅKK SOM E INTERISERT; Som et ledd i prosjektet Steinkjer 2025 gjennomføres det i mars- mai møter i alle kommunedelene i Steinkjer.
I disse arbeidsmøtene treffes inntil 30 lokale representanter og inntil 10 representanter fra kommunens administrative og politiske ledelse. Formålet med møteserien er å framskaffe et godt grunnlag for videre utviklingsprosesser i hele kommunen.- fram mot 2025 og videre mot 2040.
Lokale representanter rekrutteres lokalt- via lokale bolystgrupper eller tilsvarende.
Møtene streames- slik at de som ikke er med som møtedeltakere også kan få med seg diskusjonen og kommentere/bidra via chat eksempelvis. Til streamingen benyttes Teams Direktesendt arrangement der du via linken under kommer rett inn i møtet som tilhører. Som tilhører kan du også stille spørsmål og kommentere i spørsmål- og svar funksjonen.
Møtestart kl 18:30 alle steder
Mvh.Bygdelaget