Musikklaget Liv – Årsmelding 2021

På grunn av koronaepidemien starta sesongen etter ett forsinka årsmøtet 18. april. Sesongen har vært prega av epidemien, men vi har fått gjennomført det som har vært mulig.

Skifte av dirigent

Anniken Hegge Forås hadde sagt opp som dirigent og styret var allerede i gang med å finne erstatter når sesongen starta. Vi endte opp med Per Jonny Skjerve.

Opprinnelig Verdaling, men nå bor han i Grong og Jobber i kulturskolene på Grong og Høylandet. Han dirigerer både skolekorps og voksenkorpset i Grong.

Vi føler og tror at vi har gjort et godt valg for oss og ser fram til en ny og HEL sesong sammen med han.

Vi har sammen med Per Jonny hatt ca. 20 øvinger i 2021.

Mai

En kjedelig mai-måned uten Baillslæpp, vårkonsert eller 17. Mai-arrangementer.

SteinkjerSpæll

Etter flere møter og mye planlegging, gikk Steinkjerspæll av stabelen siste helga i oktober. I samarbeid med NMF og Dampsaga, ble det et veldig annerledes, men fint arrangement. i etterkant fikk vi mange positive tilbakemeldinger fra korpsene som deltok. Første gang vi ikke har registrert en eneste klage.

14 voksenkorps og 12 skolekorps deltok. Hele 180 deltagere inkludert oss selv deltok på festmiddagen.

Vår deltakelse

Sammen med Marte Aasen laga vi film med tablåer som speila hendelser som filmusikken handla om. Over halvparten av medlemmene var med på dette og vi hadde mye moro når vi laga den. Vi fikk ikke så god score fra dommerne som vi håpa på, men vi har fått veldig god respons fra andre som har sett filmen. Også er det veldig fint å gjenbruke filmen i mange sammenhenger😊

Helga før SteinkjerSpæll hadde vi gjennomkjøring i Grendehuset. Ikke så mye publikummere, men det var godt med en skikkelig gjennomkjøring før konkurransen.

Jula

Ingen aktiviteter verken i Kirka, Bosenteret eller Grendehuset i Kvam. Føltes veldig rart. Men på butikken fikk vi til å spille.

Styreportalen

Ved sesongstart tok vi i bruk Styreportalen. Dette er en medlemsportal for korpsene i NMF. I tillegg til denne er det en mobil App for medlemmer (Tutti) og en for styret/musikkutvalget

Denne letter oss for mye administrativt arbeid og vi blir bedre til å holde styr på ting samt at vi har en kommunikasjonskanal i korpset. Trenger ikke bruke både SMS, Messenger og Facebook for å nå alle med samme informasjon.

Avrunding

Året vi nå har lagt bak oss har vært veldig spesielt, men tross alt har vi fått gjennomført flere arrangementer. Det er vi veldig glad for. En stor takk til alle medlemmene som har stilt opp når det har vært åpning for det.

Vi håper at flere får lyst til å bli med for å spille sammen med oss. Vi legger alt til rette for musikanter på alle nivåer. Ingen er verken for dårlige eller for gode til at de ikke kan begynne hos oss.

 

Kort info

Styremøter Vi har hatt 13 møter og behandlet 41 saker. Antall møter og saker viser ikke arbeidsmengden. Mesteparten av organiseringen har foregått via telefon og videomøter.
Dirigent Anniken Hegge Forås / Per Jonny Skjerve
Medlemmer 24 medlemmer
Æresmedlemmer Ingen
Medlemskap Norges Musikkorps Forbund og Kvam Bygdelag
Representasjon Ingen
Økonomi Økonomien god. Årsresultat på kr. 25.637,-
Instrumenter Ok. Overhalt en klarinett.
Noter Kjøpt inn noen notesett både til Steinkjerspæll 2021 og 2022 samt julemusikk.
Uniformering Ok

 

Arrangementer

Dato Aktivitet
To. 17. mai Spilling Kvam Bosenter
Lø. 5. jun. Sesongavslutning – Oppkjøring ny sesong😋
sø. 1. aug. Olsokgudstjeneste
fr. 22. okt Minnesamvær Per Prest
lø. 23. okt. SteinkjerSpæll a la Kvam m. innlagt digitalt Baillslæpp
lø. 30. okt. SteinkjerSpæll
lø. 27. nov. Juletretenning på Coop Kvam Marked
Lø. 5. des. Juleavslutning Kvam motell (Fikk vi i alle fall til😁
lø. 11. des Stressneddag i Følling Grendehus

 

Oversikt over tillitsvalgte etter årsmøte 2022

Verv Navn
Leder Per Arne Aasen
Styremedlem (NL) Kenneth Aunli
Styremedlem Bertil Hegge
Styremedlem Beate F. Reistad
Varamedlem 1 Gunn Borgan Grindberg
Varamedlem 2 Aud S. Polle
Revisor Tore Moksnes
Vara for revisor Lars Kristian Granlund
Valgnemnd Magnhild Vesterdal
Valgnemnd Tore Moksnes
Materialforvalter
Klær/Fane
Inger Sissel Stubø
Materialforvalter
Instrument/Noter
Lise Lyngstad
Musikkutvalg Kenneth Aunli
Musikkutvalg Anniken H. Forås
Musikkutvalg Kristian Forås
Musikkutvalg Dirigent Per Jonny Skjerve