Oppdatering av kontaktpersoner vedr Vann/Fiberutbygging i Øvre Kvam

Steinkjer kommune melder at det ha kommet inn nye kontaktpersoner i forbindelse med vann og fiberarbeide i Øvre Kvam

Kontaktpersoner under utbyggingen fra august 2020;

Byggeleder og kommunens forlengede arm. Kontaktes ved endring av private stikkledninger m.m.:

Dag Ivar Borg hos HR-prosjekt AS
Tlf.nr.:        950 76 769
e-post:        dib@hrprosjekt.no

Anleggsleder hos Farbu og Gausen AS ved bestilling av arbeid på private stikkledninger/Informasjon og avklaring drenering m.m.

Andreas Farbu, hos Farbu og Gausen AS
Tlf.nr.:         90794361
e-post:        andreas@farbugausen.no

Prosjektleder for fiber – Har du spørsmål, kontakt
Jan Morten Martinsen hos NTE Marked AS
Tlf.nr.:             930 81 572
e-post:              jan.morten.martinsen@nte.no

Prosjektleder for kommunen. Kontaktes ved endring av privat stikkledninger, grunneieravtaler, pålegg, generell informasjon m.m.:

Mette Kne, Tjenesteenhet Utbygging hos Steinkjer kommune
Tlf.nr.           488 97 718
e-post:        mette.kne@steinkjer.kommune.no