Trimtrapp opp Kvamsåsen

Idrettslaget har startet byggingen av trimtrapp opp Kvamsåsen. Som dere ser av bildet, så er allerede den nederste trappa (av ca. 10 stk) ferdig.

Målet er å bli ferdig i løpet av høsten. På toppen har vi begynt å rydde for å få utsikt mot sentrum og vatnet. Til våren håper vi å få satt opp en gapahuk på toppen. Byggetillatelse er gitt av kommunen. Vi har også en drøm om å kunne lyssette trappa, slik at den også kan brukes i deler den mørke tida av året.
En del har allerede deltatt på dugnad, men for at prosjektet skal kunne realiseres innenfor gitt tidshorisont så er vi avhengig av at folk stiller på dugnad. Det kan for eksempel være rydde kvist, utbæring av materialer, skruing av trappetrinn osv. Hallgeir Sagmo er byggeteknisk ansvarlig, så de som deltar på dugnad slipper å spekulere hvordan man skal lage trappa.
Vi tror både at medlemmer i idrettslaget, skoleelever, barnehagebarn og andre vil ha stor nytte og glede av trappa, og tror at dette kan bli et løft ikke bare for bygdesenteret, men hele bygda.
Vi håper derfor dere er positive til å stille på dugnad når dere blir spurt. Hvis dere allerede nå vil melde dere på dugnad, så si ifra enten til Marthe Maaø (tlf. 930 82291) eller Tor Olav Bentzen (tlf. 93424676) på SMS eller messenger.