Bygdekontakten takker for året som har gått og ønsker god jul

Bygdekontakten takker alle som bidratt med lesestoff og leserne som har fulgt oss i bladutgaven og vår nettside.
Vi ønsker alle god jul og godt nytt år.

Kvam og Følling kirke juleaften’s ettermiddag like før de tradisjonelle gudstjenestene, som i år arrangeres i en annen setting grunnet koronasituasjonen.