Bygdeblad til påske

Vi har mål om få til et bygdeblad til påske.

Bygdelaget registrere at det har vært stor aktivitet gjennom vinteren i hele bygda. Mye er publisert på Bygdekontaktens hjemmeside og Facebooksider men det viktig å få publisert dette også i bladet da mange ikke har tilgang eller er inne på nettsider.

Ellers er det årsmøtetider og vi ønsker info fra møtene med styresammensettinger og årsmelding. Er årsmeldinga over flere sider ber vi om et utdrag av meldinga.

Innleveringsfrist er 25.mars som sendes til både:
Christine Kvistad , e-post christine.kvistad@sundfhs.no
Vidar Meldal , e-post  vid-meld@online.no