Bridge 11.3.20

Her er kveldens resultater, brått de siste denne våren, på grunn av situasjonen rundt Corona-viruset

Styret og spillerne i klubben er langt på vei enige om at det er å anse som mest fornuftig å avvikle vårsesongen etter i kveld, etter den siste tids utvikling i situasjonen rundt Corona-viruset, både som et rent forebyggende tiltak for «eget vedkommende» og i solidaritet med andre utsatte grupper i befolkningen. Dette er også i tråd med anbefalinger fra Norges BridgeForbund (som vi riktignok ikke er en del av, men lytter til) og mange andre institusjoner i samme situasjon, og øvrige myndigheter. Per dags dato forventes ikke ny oppstart før til høsten. Vi vil da fortsette på resultatene som foreligger så langt. Lista med disse resultatene ser for øvrig slik ut, med snittscore for 10 kvelder, kveldsvinnere og fravær uthevet i grønt og rødt respektivt, og antall meldte og vunnede slemmer.

(Spillerne forventes å kjenne sine initialer. Kristoffer og PG Hegge «par 11 med 2 gjesteopptredener»)

Dato for oppstart kunngjøres senere, takk for spill så langt

KBr