Bruk av bilder/illustrasjoner hvor andre har rettigheter

Bygdelaget henstiller til å ikke bruke bilder/illustrasjoner som andre har rettigheter til uten at det er godkjent av innehaver.  Det har i løpet av de 2 siste åra kommet 2 krav om betaling for slik bruk på vår hjemmeside.

Bygdelaget har fått kravene, men har oversendt dette til det lag/forening som har brukt bilde/illustrasjon.  Det siste kravet for et bilde var en faktura på kr 7.000,- . Etter en samtale med rettighetshaver fikk laget redusert beløpet til kr 1.000,-.
Sure penger, så husk å bruk egne bilder eller kontakt innehavere hvis det er behov.