Vktig informasjon fra Sanitetsdamene i Kvam og Følling:

Her er viktig informasjon fra Sanitetsdamene i Kvam og Følling:

1. Den 6.juni inviteres alle interesserte innbyggere i Kvam og Følling til temakveld på Rygg Bygdasenter kl.1900
Tema: Samboerkontrakt og Framtids fullmakt.
Foreleser blir Advokat Arne Oddvar Berg.
Blir noe å bite i og nummersalg

2. Den 27.september arrangerer vi teatertur til Trondheim for å se «Så som i himmelen». Saniteten spanderer buss på alle,
i tillegge spanderes teaterbilletten på medlemmene. Vi tar sikte på middag på vegen til Trondheim. Den må alle betale selv.
Påmelding til Inger Vassmo: Tlf.:906 36 997
Mail: i-vassmo@online.no
Påmeldingsfrist kommer senere men veldig bra om dere allerede nå kn melde til Inger om dere vet dere kan være med.