Vinnere av skiquizen på Borgfjellet

Rygg IL har trukket ut vinnere av skiquizen på Borgfjellet.

17 personer/familier sendte inn svar på til sammen ti spørsmål som ble hengt opp i 5-kilometersløypa.

Fem av dem hadde ti rette svar; Monica Linmo, Sivert Linmo Vesterdal, Knut Kjerkol, Ylva Belbo Ringseth og Ragne Belbo Ringseth. Monica Linmo ble blant de fire trukket ut som vinner av hovedpremien, et kompass.

I tillegg ble Lisbeth Saur, Frida Bjørnes, Marius Linmo og Magnus Trongmo Hognes trukket ut som vinnere av fire premier sponset av Coop Marked Kvam.

Rygg IL takker lokalbutikken for premier og vil legge ut informasjon her ved neste anledning det blir laget skiquiz.

Takk for deltakelsen!