Årsmøte i Kvam Grendehus 4.mars

Velkommen til årsmøte i Kvam grendehus 4.mars kl. 19.00. 

Styret i grendehuset planlegger å arrangere årsmøtet i Grendehuset, men dersom ikke det lar seg gjennomføre av smittevernhensyn vil årsmøtet bli arrangert digitalt på Zoom. (Link vil bli tilsendt på mail med påmelding)

Den som tenker seg på møtet må melde seg på via mail til marthemaao@outlook.com innen mandag 1 mars. Dette for at vi skal kunne ivareta smittevern.

Sakliste vil bli lagt ut på facebook-sida til grendehuset eller sendes på mail ved forespørsel. Saker må meldes til styret innen 22/februar til marthemaao@outlook.com.

Velkommen til årsmøtet!

På vegne av styret i Kvam Grendehus

Linn Fjerdingøy