Tradisjonell gudstjeneste på Midterfjellet langfredag

23 møtte til den tradisjonelle gudstjenesten i Følling idrettslags  hytte på Midterfjellet.

Lars Hatling steppet inn som organist da bygdas egne musikere ikke kunne stille denne gangen. Etter gudstjenesten sørget idrettslaget for kaffi og vaffel, før vår trivelige prest, Anne Beate Leivann, hastet videre til tjeneste for «Stod-byggin» ved Øyingen.