Strinde og Bøle almenning søker allmenningsbestyrer, 25% stilling

Vi søker en person med erfaring innen praktisk skogsarbeid, erfaring som jaktleder, gruneggende regnskapserfaring og som kan jobbe selvstendig.

Jobben er allsidig og går blant annet ut på å samarbeide med styret i allmenningen, oppgaver tilknyttet jakt, oppfølging av oppgaver tilknyttet skogbruk, hytteområder og bomveier.

Stillingen ønsker besatt fra 01.01.2021.

Strinde og Bøle almenning har adresse i Stod i Steinkjer kommune og lokalkunnskap er en fordel i stillingen.

Søknad og henvendelse vedrørende stillingen kan rettes til epost: strinde@frisurf.no.